Natalie Bosscher
06 45 24 44 51

Charon Uitvaartbegleiding

De afscheidsviering

En nu nog maar alleen

het lichaam los te laten

de liefste en de kinderen te laten gaan

alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon

te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan

Het werd, het was, het is gedaan.

                                           Vasalis

De afscheidsviering kan de afspiegeling van het leven zijn. Iedereen zal dit anders willen beleven; in een besloten kring, uitbundig, kerkelijk, in een restaurant, op een landgoed, in een aula van begraafplaats of crematorium, gewoon thuis of in de tuin.
 Natalie heeft al op vele van deze locaties een afscheidsviering mogen begeleiden.Strand016

In de dagen na het overlijden hoeven geen overhaaste beslissingen genomen worden en kan er in alle rust afscheid genomen worden. Door het dagelijkse contact kan de afscheidsviering zo elke dag meer en meer vorm krijgen.

Bijzonder is de mogelijkheid om foto’s en of film beelden af te spelen via een beamer, tijdens de afscheidsviering of condoleance. Herinneringen worden opgeroepen en kunnen gedeeld worden met elkaar.

 

Samen kunnen we zoeken naar eigen, toepasselijke rituelen om het afscheid vorm te geven en te bekrachtigen. Dit alles draagt bij tot een betere rouwverwerking.

Het afscheid, de hele periode na het overlijden, kan zo mooi zijn, dat men soms zegt; ik heb zo’n blij gevoel, het blije vervult mij, naast het verdriet. Ik voel het zo naast het missen…ook warmte en vooral liefde.